Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan de inhoud van deze site kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Zorgkwekerij Wâldgrien is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard 
dan ook) die voortvloeit uit de via deze website verkregen informatie.

Het is niet toegestaan om afbeeldingen van deze website af te halen voor privé, dan wel publiek gebruik
zonder hiervoor van tevoren toestemming aan ons te vragen. Toestemming vragen kan via het 
contactformulier.